среда, 30. август 2017.

Cele - Dubrovnik

Gastro policija je odlučila da malo proširi svoja iskustva, pa smo tako došle na ideju da sa vama podelimo svoje utiske iz regiona. Veliko mi je zadovoljstvo što je baš meni zapalo da pišem o restoranu Cele, iz meni jednog od omiljenih gradova - Dubrovnika. Gastro policija is coming!

Dubrovnik je grad u kom leti, bukvalno, gorite! Dok šetate starim gradom, pored toga što uživate u istoriji i duhu ovog prelepog i, slobodno mogu reći, večnog grada, takođe osećate nesnosnu vrućinu i na umu vam je samo to kako ćete posle obilaska sesti u neki lep restoran da se okrepite.

Nije bilo lako doneti odluku gde da sednemo. Na svakom koraku restorani i svaki deluje kao da je baš taj ono što tražite. Posle nekih 20 min i povećanja temperature za jedno 5 stepeni odluka je pala na restoran Cele.

Ovo mesto nalazi se u središtu gradske vreve, sa pogledom na veliki sat u centru grada, tako da ovde možete istovremeno da uživate i u pogledu na divne dubrovačke građevine i da osetite duh grada. Dan je bio, kao što sam već rekla, mnogo vruć, ali ventilatori u bašti restorana pomogli su da nam uživanje bude potpuno.  

Cele je mesto modernog enterijera, sa lepom baštom, iz koje, već sam pomenula, imate lep pogled i zadovoljstvo je neizostavno ako ovde sednete.

Cele - bašta
 
Cele - enterijer
Nakon što smo se smestile, malo rashladile, na red je došlo da odlučimo šta ćemo jesti. Ja sam se, kao veliki ljubitelj morskih plodova, odlučila za Lignje na žaru, jer zaista smatram da je šteta na moru ne jesti to, jer svakako nije isto kad jedete lignje u Beogradu i lignje na moru. Drugarica, kao veliki ljubitelj Burgera, želela je da vidi da li su i ovde tako dobri kao u Beogradu.
Lignje na žaru
Burger

Lignje su bile pun pogodak, sveže, svaki zalogaj predstavljao je mali raj za moja nepca i ovo je za mene potpuno uzivanje na jednom putovanju - divan grad, divna hrana, super društvo. Burger moje drugarice bio je podjednako uživanje za nju kao lignje za mene. Poslužen sa pomfritom i umakom, sveže lepinje sa susamom i iceberg salatom, paradajzom i sirom i preukusnim mesom, zadovoljstvo moje drugarice je bilo izuzetno vidno. Na moje pitanje kako joj se sviđa je odgovorila samo da je predivan, što mi je bilo i više nego dovoljno. Kako je bilo mnogo vruće, osvežavale smo se uz Kiselu vodu 1l.

Cene su, kao i u celom Dubrovniku, malo više nego u Beogradu, što je i za očekivati.

Posebna pohvala za osoblje, konobar koji nas je služio je bio i više nego ljubazan i nasmejan i maksimalno je izlazio u susret na sve naše nedoumice, tako da ovo mesto drži nivo kakav i treba da ima jedan restoran ovako bitnog turističkog grada.

S obzirom da je Dubrovnik grad koji godišnje poseti veoma veliki broj ljudi, logično je da ovde, kao i u sve druge restorane, dolaze ljudi svih godišta iz celog sveta, a veoma često je prava sreća naći slobodno mesto, što smo mi imale.

Savet koji mogu da vam dam je da prvenstveno posetite Dubrovnik, a onda i Cele, ukoliko vam vreme i obaveze dozvoljavaju, garantujem divne utiske i za grad i za restoran.

Voli vas vaša Angie by Gastro policija!!

http://www.cele-dubrovnik.com 

NAPOMENA: Postoji mogućnost da je restoran uneo neke izmene u jelovnik do objavljivanja posta na blog.

_______________________________________________________________________________________

Gastro police decided to broaden the experience a bit, so we came up with the idea to share our impressions from the neighboring region. It is a great pleasure for me to write about the restaurant Cele, from one of my favorite cities - Dubrovnik. Gastro police is coming!

Dubrovnik is the city in which, during the summer, you literally burn!  As you strall the old city, besides enjoying the history and the spirit of this beautiful and, I can freely say, eternal city, you also feel unbearable heat, and the only thing that’s on your mind is a fine restaurant you’ll sit in after touring the city.

It wasn’t easy choosing a restaurant for our break. There are restaurants on every step of the way and each seems to be perfect for what you’re looking for. After about 20 minutes and a temperature increase of around 5 °C, we chose the Cele restaurant.

This place is located in the center of the city hustle and bustle, overlooking the big clock in the city center, so here you can enjoy the view of the beautiful Dubrovnik buildings and feel the spirit of the city, as well. The day was, as I said, very hot, but the fans in the garden of the restaurant helped us enjoy it completely.


The Cele restaurant is a place with modern interior, with a beautiful garden, from which, as I already mentioned, you have a nice view, so, if you choose to sit here, the pleasure is inevitable.


Cele - garden

Cele - interior

After we settled down and cooled down a bit, came the time to decide what to eat. Since I'm such a big fan of seafood, I chose Grilled calamari, because I really think it’s a shame not to eat those at the seaside, it’s certainly different than eating them in Belgrade. My friend, as a big fan of Burgers, wanted to see if they are as good here as in Belgrade. 


Grilled calamari

Burger

Calamari had hit the mark, they were fresh, every bite was a small paradise for my palate and for me, that is the definition of a complete enjoyment on a trip - a beautiful city, wonderful food, great company. My friend enjoyed the burger just as much as I enjoyed the calamari. It was served with French fries and a dip, with fresh sesame buns and iceberg salad, tomato and cheese and delicious patty, I could see my friend's satisfaction. When I asked her whether she liked it, she just said that it was perfect, which was more than enough. As it was very hot, we sipped sparkling water 1l.

The prices are, as in all Dubrovnik, a bit higher than in Belgrade, which is expected.

A special praise for the staff, the waiter who served us was more than polite and kind, he came to our assistance, so this place holds the level of what a restaurant of such an important tourist city should have.

Since Dubrovnik is a city that welcomes a very large number of people every year, it is logical that here, as well as in all other restaurants, come the people of all ages and from all over the world, so we had a lot of luck for even finding a free table.

My advice is to visit Dubrovnik in the first place, and then the Cele restaurant as well, if your time and duties permit it, I guarantee you’ll have great impressions both for the city and restaurant.

Love,  Angie Gastro police !!

http://www.cele-dubrovnik.com


NOTE: There is a possibility that the restaurant made some changes to the menu prior to this post.


     

недеља, 20. август 2017.

Milagro

Letnji ručak je za mene idealan ako je u blizini reke. Opušta me po ovim paklenim vrućinama. A i osvežava, koliko je to moguće. Ovog vikenda zaputila sam se sa drugaricom na Zemunski kej, jer mi je leti to omiljena destinacija za šetnju i kasnopopodnevni ručak. Ovonedeljno druženje odlučile smo da provedemo u restoranu Milagro.

Milagro

Milagro je restoran španske kuhinje i to je jedan od razloga zbog kog smo rešile da ga posetimo. Jednostavno malo sam postala prezasićena restorana nacionalne ili internacionalne kuhinje. Bilo mi je potrebno nešto malo drugačije, nešto što iskače iz svakodnevnice. A to je definitivno bio ovaj restoran. Smešten je na Zemusnkom keju, u kući na sprat, sa čije terase se pruža savršen pogled na Dunav.

Milagro - terasa
Restoran je ceo inspirisan drvenim tonovima, što dodatno opušta. Stil na terasi je malo opuštenijeg karaktera, dok je unutrašnji deo restorana ipak elegantniji i prefinjeniji. Posebno mi se svideo raspored stolova na terasi, koji nisu načičkani jedan pored drugog, te svaki sto ima svoju dozu privatnosti. Tako da ne brinite, u ovom restoranu ćete isključivo čuti svog sagovornika, i neće vam se mešati glasovi sa strane, što nije slučaj sa većinom restorana.

Milagro - enterijer
Moram da priznam da sam u ovom restoranu očekivala onaj tip uštogljenih i nadmenih konobara koji se ponašaju kao da su u najmanju ruku vlasnici lokala, međutim prevarila sam se. Dočekao nas je jedan stariji, izuzetno ljubazan i šaljivi konobar koji nam je odmah preporučio šta da probamo iz menija.

Kuver

Pre naručenih jela, bio nam je poslužen Kuver (80 rsd) - korpica štapića poslužena sa umacima, od kojih je jedan bio riblja pašteta i jedna je od boljih koje sam probala. Nakon što smo se zagrejale kuverom, na red su došla glavna jela.

Paelja od morskih plodova
Naravno, jedno od jela koje smo naručile bio je španski specijalitet - Paelja od morskih plodova (1390 rsd). Količinski porciju mogu da podele dve osobe koje su srednje gladne, međutim Gastro policija uvek ide na ručak pripremljenih praznih stomaka, tako da je ova porcija u tom slučaju taman. Paelja je bila preukusna, začinjena po mom ukusu, a morski plodovi su po ovakvim toplim danima bili pravi izbor.

Fideu sa gamborima
Drugo jelo je bilo takođe španski specijalitet - Fideu sa gamborima (1290 rsd). Veliki sam fan gambora i testenine tako da možete da pogađate koliko sam bila oduševljena ovim spojem. Možda je za nijansu ovo jelo bilo malo manje začinjeno od onoga što ja volim, ali svakako je za pohvalu. Tako da ko voli malo blaže ukuse, topla prepuka od mene je fideu.

Tip gostiju je raznolik, što zbog tipa kuhinje što zbog lokacije, stariji, mlađi, opušteni, ili previše sređeni za ovo doba dana, restoran Milagro je sjedinio sve ljubitelje španskih ukusa. A mi? Mi smo nakon obilnog ručka, naručile flašu belog vina, i ostatak dana provele u pogledu od milion dolara.

Voli vas vaša Nada by Gastro policija!!

https://www.facebook.com/restoran.milagro.zemun/

NAPOMENA: Postoji mogućnost da je restoran uneo neke izmene u jelovnik do objavljivanja posta na blog.

_______________________________________________________________________________________

For me, the ideal summer lunch is having it somewhere near the river. It relaxes me during these hot summer days. It’s relatively refreshing,too. This weekend, my friend and I went to Zemun quay, because, during summer, it’s my favorite destination for taking a walk and having a late afternoon lunch. This week, we decided to spend our time at the restaurant Milagro.

Milagro
Milagro is a Spanish cuisine restaurant and this is one of the reasons why we decided to visit it. I just became a bit tired of national or international cuisine restaurants. I needed something a bit different, something that stands out of everyday life. And this restaurant was a perfect fit. It’s located on the Zemun quay, in a two story house, with a terrace that gives a perfect view of the Danube.

Milagro - terrace
The restaurant’s desing is completely inspired by wood, which is even more relaxing. The style of the terrace is a bit more casual, while the inner part of the restaurant is more elegant and refined. I especially liked the layout of the tables on the terrace, they aren’t squinted next to each other, so each one has its own privacy. So don’t worry, in this restaurant, you’ll only hear your friend, no mixing voices from the side, which isn’t the case in most restaurants.

Milagro - interior
I must admit that, at this restaurant, I was expecting that type of stuck-up waiters who act as if they are the owners of the place, but I was wrong. We were greeted by an older, extremely polite and witty waiter who immediately recommended us what to try out of the menu.

Cover charge
Before ordered dishes, we were served Cover charge (80 rsd) – a basket of salted breadsticks served with dips, one of whom was a fish pate and is one of the best I've had. After this warm up came the time for the main dishes.

Seafood Paella
Of course, one of the dishes that we ordered was a Spanish specialty - Seafood Paella  (1390 rsd). This portion could be enough for two people who are moderately hungry, however, the Gastro police always goes to lunch with already prepared empty stomachs, so in our case, this portion was perfect in quantity. The paella was delicious, seasoned just how I like it, and seafood was the right choice during these hot days.

Fideuà with prawns
The second dish was also a Spanish specialty – Fideuà with prawns (1290 rsd). I am a big fan of prawns and pasta so you can guess how delighted I was with this mix. To my taste, it was somewhat less spicy, but it was certainly excellent. So whoever likes a little milder taste, I warmly recommend fideua.

The guests are of all types, both due to the type of cuisine, and due to the location, older, younger, some casually dressed, some a bit overdressed for this time of day, the restaurant Milagro gathered all fans of Spanish flavors. And us? After this big lunch, we ordered a bottle of white wine and spent the rest of the day enjoying the million dollar view.

Love, Nada Gastro police !!

https://www.facebook.com/restoran.milagro.zemun/

NOTE: There is a possibility that the restaurant has made some changes prior to this post.

четвртак, 10. август 2017.

Kota 70

Po vrelom letnjem danu, kad želite da provedete mirno, opušteno popodne, mislim da nema boljeg izbora od uživancije na vodi, tačnije, na nekom splavu. Ovog dana, put nas je naveo na Kotu 70.

Kota 70

Kota 70 se nalazi na početku Savskog keja, u nizu sa mnogim poznatim splavovima koji odavno predstavljaju brend Savskog keja. Ovaj splav će vam svakako privući pažnju kad zakoračite na kej.

Kad uđete na splav, prvo što ćete primetiti je izuzetno veliki prostor. Drvo i drvene stolice daju osećaj da ste na splavu, a sve je to uređeno sa stilom i elegancijom, pa imamo pravi primer jednog lepog, fensi splava. Gde god da sednete osećaćete se prijatno, bilo da se odlučite da to bude unutra ili prostrana terasa.

Kota 70 - enterijer

Kota 70 - terasa

Dan jeste bio pravi letnji, vreo, ali i pored toga, naše čulo ukusa je imalo potrebu da bude namireno. Drugarica i ja smo bacile pogled na meni koji je internacionalnog karaktera, sa cenama kao i u većini restorana u Beogradu i trebalo nam je 10-ak minuta da ga proučimo i razmislimo šta bi nam najviše prijalo. Meni su za oko pala topla predjela, gde sam se odlučila za Tortilju meksikana (490 rsd), a drugarica za Burger Kota 70 (650 rsd). Moje jelo se sastojalo od dve tortilje u kojima su se nalazili juneće mleveno meso, pasulj, kukuruz, feferoni, crvena paprika, luk, barbikju sos i ajvar, a poslužene su uz porciju nachos-a i kečapa. Bila sam zadovoljna, što ukusom u kom je dominirala paprika i ljutkasta nota od feferona, što time kako je servirano, a najviše time što sam dobila sve onako kako je i pisalo u meniju.

Tortilja meksikana

Drugaricin burger se sastojao od junećeg mlevenog mesa, čedar sira, slanine, paradajza, iceberg salate, crvenog luka, kiselih krastavaca i senfa, poslužen uz pomfrit, kečap i kolutiće luka. Takođe je bila zadovoljna, što količinom, što svežinom i ukusom jela.

Burger Kota 70

Uz obroke smo se osvežile Coca-cola - om 0.25l (185 rsd) i Lumunadom 0.35l (220 rsd).

Gosti su tog dana bili pretežno ljudi otprilike od 30-40 godina, a uopšte nisu retki ni parovi sa malom decom, pretpostavljam lokalci koji žive u blizini.

Mislim da je Savski kej dobio još jedan splav koji ide ka tome da postane još jedan brend ovog dela Novog Beograda, pa moj savet vam je da ih posetite i kažete mi da li sam u pravu.

Voli vas vaša Angie by Gastro policija!!

http://www.kota70.com/ 

NAPOMENA: Postoji mogućnost da je restoran uneo neke izmene u jelovnik do objavljivanja posta na blog.
_______________________________________________________________________________________

On a hot summer day, in my opinion, there’s no better choice than spending a peaceful, relaxed afternoon, on the water, or rather, on some raft-restaurant. This day, the road led us to Kota 70.


Kota 70

Kota 70 is located at the beginning of the Sava quay, among many famous rafts which have been a trademark of that quay for a very long time. You’ll definitely notice this raft-restaurant when you approach the quay.


When you enter the raft, the first thing you’ll notice is the extremely wide space. The wood panel interior and wooden chairs give you the feeling of being on a raft, all of it decorated with style and elegance, so here we have a perfect example of a beautiful, fancy raft-restaurant. Wherever you sit, you’ll be comfortable, whether you choose to be inside or on a spacious terrace.
Kota 70 - interior

Kota 70 - terrace
Even though it was a very hot summer day, our palates had to be satisfied. My friend and I looked at the menu, it is an international cuisine menu, the prices are as in most Belgrade restaurants, and it took us a little more than 10 minutes to study the menu and to decide what would be the best dish for us.  In my case, the hot appetizers caught my eye, so I ordered Tortilla Mexicana (490 rsd), and my friend chose Burger Kota 70 (650 rsd). My dish consisted of two tortillas containing minced beef meat, beans, corn, pepperoncino, red bell pepper, onions, bbq sauce and ajvar, and it was served with a portion of nachos and ketchup. I was pleased both with the taste, in which the sweetness of the bell pepper and the hotness of the pepperoncino dominated, and the way it was served, and most of all by the fact that I got everything as it was written in the menu.

Tortilla Mexicana
My friend’s burger consisted of minced beef meat, cheese, bacon, tomato, iceberg salad, red onion, pickles and mustard, served with fries, ketchup and onion rings. She was also pleased both with the quantity, and the freshness and the taste of the dish.

Burger Kota 70

We sipped Coca-cola  0.25l (185 rsd) and Lemonade 0.35L (220 rsd).

That day, the guests were mostly people around 30-40 years, but there also were a few couples with children, I presume they were locals who are living nearby.

I think that Sava quay got another raft-restaurant which is close to becoming another trademark of this part of New Belgrade, so my advice to you is to visit them and then tell me if I'm right about that.

Love, Angie Gastro Police !!


NOTE: There is a possibility that the restaurant has made some changes prior to this post.