понедељак, 30. април 2018.

Etno kućerak - Zrenjanin

Ako pratite naše tekstove, primetili ste da Gastro policija veoma voli Vojvodinu. Kao neko čija je baka odatle, prosto ne mogu da se zateknem u nekom gradu ove regije, a da ne navratim u neki restoran, jer ipak je ovaj deo Srbije poznat po odličnoj kuhinji. Zanimalo me je da li je to slučaj i sa Etno kućerkom.

Prilikom posete Zrenjaninu malo smo se raspitale o gastro sceni ovog grada i sve preporuke su nas odvele u navedeni restoran. Konačno sam shvatila značenje rečenice "kao kod bake", u pravom smislu. Ambijent je veoma lep, čak i bajkovit na neki način. Pregršt detalja na zidovima, poput starih slika, na policama staro posuđe, starinske komode, gitara i cegeri koji vise na kaminu, kao i čuvene drvene stolice sa srcima i kockasti stolnjaci. Sve to stvara romantičnu atmosferu zbog koje se osećate prijatno i koja vraća u neka dobra, stara vremena, mene konkretno kod moje bake na selo.

Etno kućerak
Sam naziv etno govori da je ovo mesto nacionalne kuhinje. Dan je bio veoma topao, a mi veoma gladne i domaća hrana je bila idealan izbor za nas. Ljubazni konobar kao da nam je pročitao misli i kad nam je prišao rekao je: "Izvolite devojke, imamo sve od roštilja!" Kako smo tek sele i nismo još ni pogledale meni, ja sam na to pitala da li imaju ražnjiće, na šta mi je on kroz smeh odgovorio da samo ražnjiće nemaju. Nije mi bilo strašno što neću ručati ražnjiće, jer svakako sam planirala da jedem roštilj, pa smo se odlučile za Punjenu pljeskavicu (RSD 465) i Ćevape u slanini (10 komada - RSD 445). Šopska salata (RSD 200) je neizostavan prilog uz ove specijaliete. Porcije su veoma obilne i veoma ukusne. Uz oba jela je bio serviran ukusan krompir, koji ja, iskreno, nisam mogla da pojedem, jer mi je onih 10 ćevapa bilo i više nego dovoljno. Uz pristupačne cene, nakon obroka u ovom restoranu sigurno će svi biti siti i zadovoljni. Mi tog dana nismo večerale, a sigurna sam da bi to bio slučaj i sa onima sa većim apetitom.

Punjena pljeskavica

Ćevapi u slanini

Šopska salata

Lepinja


Osoblje je, kao što sam već napomenula, ljubazno i srdačno. Gosti su bili od 7-107, što govori u prilog odnosu cena kvalitet. Kad me put navede u Zrenjanin, sigurno ću opet da navratim.

Voli vas vaša Angie by Gastro policija!!


NAPOMENA: Postoji mogućnost da je restoran uneo neke izmene u jelovnik do objavljivanja posta na blog. 

_________________________________________________________________________________


If you follow our posts, you can see that the Gastro police is very fond of Vojvodina. As someone whose grandmother was born in that part of the country, I just can’t find myself in a town of this region, and not visit some restaurant, because, after all, this part of Serbia is famous for its excellent cuisine. I was wondering if this was the case with the restaurant Etno kucerak (Ethno Hut).


During our visit to Zrenjanin, we inquired a bit about the gastronomic scene of this town and all the recommendations led us to the above-mentioned restaurant. I finally understand the meaning of the phrase "like grandma used to make", in the right sense. The ambience is very nice, even fairytale-like in some way. Plenty of details on the walls, like old photos, antique dishes on shelves, antique china cabinets, guitars and grocery bags hanged by the fireplace, as well as famous wooden heart chairs and checkered tablecloths. All this creates a romantic atmosphere that makes you feel comfortable and it takes you back to some good old times, in my case, to my grandma’s at the countryside.
Etno kucerak(Ethno Hut)
The word Ethno in the name itself says that this is the national cuisine restaurant. It was very hot that day, and we were really hungry, so traditional food was the right choice for us. The polite waiter seemed to read our thoughts and when he approached us he said: "Hello girls, we have everything from the grill menu!" As we were just seated, we didn’t have a chance to look at the menu yet, I asked him whether they have skewers, to which he smiled and told me that those are the only dish they didn’t have. Not having skewers for lunch didn’t upset me, I planned to eat some grilled dish, by all means, so we ordered Stuffed burger (RSD 465) and Bacon-wrapped kebabs (10 pieces - RSD 445). Shopska salad (RSD 200) is the essential side dish to these specialties. Portions are really big and delicious. Some tasty potatoes were served with both dishes, which, frankly, I couldn’t finish, because those 10 kebabs were more than enough for me. With affordable prices, after a meal in this restaurant, everyone’s stomach will be full and satisfied. We didn’t eat dinner that day, and I'm sure that would also be the case with those with a greater appetite.

Stuffed burger

Bacon-wrapped kebabs

Shopska salad

Bun
The staff is, as I already mentioned, kind and polite. The guests were from 7 to 107 years old, which speaks in favor of the price quality ratio. When the road takes me to Zrenjanin, I’ll surely visit this place again.

Love,  Angie Gastro police !!

http://www.etnokucerak.rs/


NOTE: There is a possibility that the restaurant has made some changes to the menu prior to this post.

петак, 20. април 2018.

Mala Slavija

Proleće je uveliko stiglo, a ja sam prvi porast temperature odlučila da provedem na ručku sa meni dragom osobom. Lokalpatriotizam je i ovog puta nadvladao tako da je izbor pao na restoran - Mala Slavija.

Mala Slavija
Restoran Mala Slavija se nalazi, kao što i samo ime kaže, na Slaviji, u srcu Vračara. Sam ulaz u restoran je pomalo zapušten i neprivlačan, međutim kada sam ušla u restoran utisak se malo poboljšao. Enterijer restorana je klasičnog nacionalnog izgleda, sa kockastim stolnjacima. U 16h popodne skoro svi stolovi su bili zauzeti, međutim uspeli smo i mi da se smestimo.

Jelovnik je pretežno nacionalni, sa pokojim internacionalnim jelom. Sistematičan je, pregledan sa čak malo i prevelikim brojem jela. Osim glavnog jelovnika, postoji i dodatni dnevni jelovnik sa specijalitetima toga dana. Uglavnom su u pitanju kuvana jela, te pretpostavljam da je najsigurnija varijanta odabir jela sa ovog dela jelovnika, jer su ta jela verovatno spremljena tog dana.

Mi smo se odlučili za jela iz glavnog jelovnika - Teleću čorbu, Karađorđevu šniclu i Piletinu u gorgonzola sosu. Teleća čorba (RSD 230) nam je bila postavljena u roku od par minuta nakon što smo je poručili. Nisam fan baš toliko brze usluge, prosto imate osećaj da ste u menzi i da konobar jedva čeka da vas natovi, naplati vam i izbaci vas iz restorana, i oslobodi sto za sledećeg gosta. Osim što je brzo bila poslužena, Teleća čorba je pre bila čorba sa aromom teletine i po kojim komadom mesa. Daleko od toga da može sa ponosom da nosi ovo ime. Što se tiče glavnih jela, očigledno je u ovom restoranu veći akcenat na kvantitetu nego kvalitetu. Ne brinite, definitivno nećete ostati gladni jer su porcije abnormalno velike. Karađorđeva šnicla (RSD 820) bila je klasično servirana sa pomfritom i zadovoljila je kriterijume. Piletina u gorgonzola sosu (RSD 780) bila je prijatno iznenađenje jer je bila zaista sočna i ukusna, međutim bila je servirana sa pirinčem koji je bio hladan, te je upropastio celokupni pozitivni utisak. Uz sve to bila je servirana korpa sa komplet pecivom (RSD 80) koju su činili beli i crni hleb (koji je bio bajat), kao i lovačke lepinje sa sirom (koje su izvadile prosek jer su bile sveže). Ipak neki balans u svemiru mora da postoji, pa je tako bilo i sa korpom peciva.

Teleća čorba

Komplet peciva

Karađorđeva šnicla

Piletina u gorgonzola sosu
Osoblje je starije i vrlo užurbano i neprijatno. Toliko neprijatno da kada smo dobili tamno točeno pivo umesto svetlog koje smo naručili, umesto izvinjenja osoblja, naišli smo na drskost i ubeđivanje da smo naručili tamno pivo. Ogroman minus za osoblje. Upravo iz tog razloga nisam želela ni da im tražim vinsku kartu jer bih verovatno umesto karte vina dobila reakciju prevrtanja očima od strane konobara.

Kada je tip gostiju u pitanju, većinu su činili ljudi starijih generacija, i koliko sam mogla da primetim uglavnom su to bili poslovni ručkovi.

Tako da ukoliko tražite restoran nacionalne kuhinje, sa brzom uslugom i velikim porcijama, a kvalitet vam nije toliko bitan, Mala Slavija bi mogla da bude jedan od naših predloga. Ipak na kraju krajeva, bitno je sa kim ste, a ne gde ste.

Voli vas vaša Nada by Gastro policija!!


NAPOMENA: Postoji mogućnost da je restoran uneo neke izmene u jelovnik do objavljivanja posta na blog.
________________________________________________________________________

Spring has come and I decided to spend this first temperature rise at a lunch with a person dear to me. This time, my local patriotism won again, so this week’s choice was the restaurant - Mala Slavija.
Mala Slavija

As its name says, the restaurant Mala Slavija is located at Slavija, in the heart of Vracar Municipality. The entrance to the restaurant is a bit neglected and unappealing, but when I entered inside, my impression slightly improved. The interior of the restaurant is traditional, with checkered tablecloths. At 4:00 pm, the restaurant was almost full, but we managed to find a free table.

The menu is mainly traditional, with some international dishes. It is systematic, easy to read, but with a slightly bigger number of dishes. In addition to the main menu, there is an additional daily menu with the specialties of that day. There are mostly cooked meals on that menu, so I suppose the safest option is to choose a meal from that part of the menu, because those dishes were probably cooked on that day.


We ordered the dishes from the main menu – Veal soup, Karadjordje’s steak and Gorgonzola chicken. The Veal soup (RSD 230) was served within a few minutes after we ordered it. I’m not a big fan of such a quick service, it just makes you feel like you’re in a cafeteria, like the waiter can’t wait to feed you, charge you and throw you out of the restaurant, to free the table for the next guest. Besides being quickly served, the Veal soup tasted like a veal stock with a few pieces of meat. Far from being good enough to proudly carries the name. As for the main dishes, it’s obvious that in this restaurant the quantity is more important than quality. Don’t worry, you definitely won’t be hungry because the portions are abnormally large. Karadjordje's steak (RSD 820) was classically served with French fries and it met the criteria. Gorgonzola chicken (RSD 780) was a pleasant surprise because it was really juicy and tasty, but it was served with rice that was cold, so that ruined the overall positive impression. With all of this, they served us a bread basket (RSD 80), which included white and rye bread (which was stale), as well as hunter's flatbread with cheese (which were fresh, so the overall impression was better). Still, some balance in the universe must exist, that was the case with the bread basket, too.
Veal soup

Bread basket

Karadjordje's steak

Gorgonzola chicken
The staff is older, working against time and unpleasant. So unpleasant that when we received a dark draught beer instead of the light one we have ordered, instead of apology, they had the audacity to suggest that the mistake is ours and that we actually ordered dark beer. Huge minus for the staff. For that very reason, I didn’t even want to ask for the wine list, because the waiter would probably roll his eyes at me instead of getting it.

When it comes to the type of guests, most of them are elderly people, and as far as I could notice, most of the people were actually on business lunches.

So if you are looking for a national cuisine restaurant, with fast service and large portions, and if quality is not that important to you, we could recommend you the restaurant Mala Slavija. After all, it doesn’t matter where you are but who you’re with. 

Love,  Nada Gastro police !!


NOTE: There is a possibility that the restaurant has made some changes to the menu prior to this post.

уторак, 10. април 2018.

Go sushi

Gastro policija se zaželela sušija, jednog od meni omiljenih jela. Po preporuci, otišle smo da probamo kako ga prave u Go sushi. Nažalost, nisam još bila u Japanu, pa ne mogu da uporedim, ali nadam se da će biti prilike.

Go sushi se nalazi na nekoliko lokacija u Beogradu, a drugarica i ja smo odlučile da posetimo onaj na Banovom brdu. Prvo što ćete primetiti kad uđete ovde je besprekorna čistoća i urednost. Moderan stil koji odiše mirom, elegancijom i harmonijom. Za pušače imam lošu vest, jer je u celom restoranu zabranjeno pušenje.

Go sushi - enterijer
Kako smo bile mnogo gladne, a i neko vreme nismo jele ovaj japanski specijalitet, odlučile smo da uzmemo 4 različite vrste maki rolnica. Svako jelo sadrži 8 rolnica, pa ćete se sigurno pitati da nije 32 komada mnogo za 2 devojke. To sam i ja prvo pomislila, ali sam posle shvatila da nisam pogrešila što sam poslušala drugaricu. Celokupan meni imate na njihovom sajtu, pošto vrše i dostavu, pa možete da vidite da imaju kako originalne, tako i ''moderne'' varijante sušija, kao i slatku verziju ovog jela.
S obzirom da mi je losos omiljena vrsta ribe, 3 rolnice su bile sa istim: Salmon verde (RSD 530), Salmon cheese fresh (RSD 630) i Tobiko salmon (RSD 630). Da ne bude da ne dolazi u obzir ništa drugo sem lososa, uzele smo i Tobiko crab (RSD 670).

Suši
Neću sad pričati o vrstama sušija i sl, jer o tome imate pregršt tekstova na internetu, samo ću preneti svoja iskustva vezana za naš izbor. Svi sastojci su bili sveži i lepo servirani, tako da su mi bila ispunjena očekivanja. Rolnice Salmon verde, u čiji sadržaj ulaze losos, vlašac, krastavac, avokado, korijander i nana mi se možda najviše svideo, bar na prvi zalogaj. Mutim, kada sam probala Salmon cheese (losos, rukola, krem sir), kombinacija rukole i sira me je istovremeno i oduševila i zasitila. Utisak o tobiko rolnicama nije bio ništa manje zadovoljavajuć. Tobiko su inače ikre "leteće" ribe, čisto da napomenem, pošto ga često ljudi mešaju sa kavijarom. Bilo da pričamo o varijatni sa lososom ili krabom, kombinacija sa sirom i avokadom je nešto što će, sigurna sam, zadovoljiti većinu ljubitelja sušija. Soja sos kao nezaobilazni prilog je bio tu, kao i đumbir i wasabi.

Pozitivni utisci ne bi bili potpuni, da osoblje nije za pohvalu. Mlađi, nasmejani konobari, koji će vam odgovoriti na svako pitanje i rešiti sve nedoumice, su nešto što bi svaki restoran trebalo da ima. 

Cene su, kao i u većini suši restorana. Pored standardne ponude pića, imaju i voćne sokove i čajeve, kao što su Arizona i sa Aloe vera-om.

Gosti restorana tog dana su bile pretežno mlađe osobe, što i ne čudi, jer suši je i dalje uglavnom popularan među mlađom populacijom.

Ako ste nepušač, imate moje preporuke da posetite Go sushi. Ako ipak ne možete bez nikotina, mislili su i na vas, tako da možete da naručite putem dostave.

Voli vas vaša Angie by Gastro policija!!

https://gosushi.rs/ 

NAPOMENA: Postoji mogućnost da je restoran uneo neke izmene u jelovnik do objavljivanja posta na blog.
________________________________________________________________________

The Gastro police longed for some sushi, which is one of my favorite dishes. On someone's recommendation, we visited the Go sushi restaurant, in order to try some of their sushi. Unfortunately, I haven’t been to Japan yet, so I can’t compare it with this one, but hopefully, I’ll get a chance in the future.

Go sushi is located in several locations in Belgrade, and my friend and I decided to visit the one at Banovo Brdo. The first thing you’ll notice upon arrival is the fact that everything is impeccably clean and tidy. A modern style that reflects peace, elegance and harmony. However, I have some bad news for smokers, smoking is banned in this restaurant.
Go sushi - interior
Since we were starving and it’s been a while since we had this Japanese specialty, we decided to order 4 different types of Maki rolls. Each roll consists of 8 pieces, so you must be wondering whether those 32 pieces were too much for 2 girls. I thought the same , but later I realized that I wasn’t wrong for following the advice my friend gave me. You can find the full menu on their website, since they do delivery, there you can see that they offer both original and "modern" types of sushi, as well as a sweet version of this dish.
Since salmon is my favorite fish, we chose 3 rolls with it: Salmon verde (RSD 530), Salmon cheese fresh (RSD 630) and Tobiko salmon (RSD 630). And in order to try some other type of fish, not just the salmon, we ordered Tobiko Crab (RSD 670). 

Sushi
I won’t talk about the sushi types now, because you can find a lot of reading material about it online, I will only share my impressions regarding our choice. All the ingredients were fresh and nicely served, so my expectations were fulfilled. The Salmon Verde roll includes salmon, chives, cucumber, avocado, coriander and mint, I liked it the most, at least at the first bite. But then I tried the Salmon cheese roll (salmon, rocket salad, cream cheese), and the combination of rocket salad and cheese left me amazed and satisfied at the same time. The impression of Tobiko roll was equally satisfactory. By the way, Tobiko is flying fish roe, just to clear that up as people often mix it with caviar. Whether we speak about the salmon or crab version, I am sure that the combination with cheese and avocado is something that will please most of the sushi lovers. Of course, we got some soy sauce as well as gari (pickled ginger) and wasabi.

And if the staff wasn’t praiseworthy, our positive impressions wouldn’t be complete. Young, kind waiters, who will answer every question and solve all of your doubts, are something that every restaurant should have.

Prices are the same as in most of the sushi restaurants. In addition to standard drinks, they also offer lots of varieties of juice and tea, such as Arizona and Aloe Vera.

On that day, the guests of the restaurant were mostly younger people, which isn’t surprising, because sushi is still mostly popular among the younger population.

If you don’t smoke, I recommend you to visit the Go sushi restaurant. But, if you can’t live without nicotine, they thought about you, too, they have food delivery or takeaway .

Love,  Angie Gastro police !!


NOTE: There is a possibility that the restaurant has made some changes to the menu prior to this post.