недеља, 30. септембар 2018.

Dučićev pogled - Trebinje

Lepo vreme ove nedelje iskoristile smo za posetu rodnom gradu Jovana Dučića - Trebinju. Nakon što smo ga obišle uzduž i popreko i oduševile se kako tako mali grad može da ponudi dosta turistima, rešile smo da se odmorimo od duge šetnje i napunimo baterije u jednom od najpoznatijih restorana ovog grada. U pitanju je - Dučićev pogled.

Dučićev pogled
Do ovog restorana definitivno je najlakše doći kolima jer se nalazi na brdu Crkvine sa kog imate pogled na celo Trebinje. Kada sam izašla iz taksija i kročila u baštu ovog restorana malo je reći da sam bila očarana. Pogled je čaroban, a na moje još veće zadovoljstvo nije bilo gužve te sam mogla da uživam u miru u cvrkutu ptica i  pogledu na predivne pejzaže grada.

Međutim, već pri prvom susretu sa konobarem, znala sam da će nam saradnja biti izuzetno naporna. Nakon čekanja na Coca-Colu nekih petnaestak minuta i podsećanja dotičnog konobara da nam donese meni, nastupilo je prvo razočaranje. Jelovnik je izuzetno šturog sastava, sa nekih šest jela od kojih nisam ljubitelj tri jela. Kada sam se napokon odlučila šta da naručim konobar nam je polublentavo (zaista ne znam kako bih drugačije opisala njegov način komunikacije sa gostima) rekao kako u ponudi imaju samo svinjski i pileći šašljik. I to po jednu porciju!! Dakle da biste ručali u ovom restoranu morate da jedete ono što je ostalo u frižideru a ne ono što želite. Ok, ajde može!! Ipak je pogled neverovatan i bila bi zasta šteta ne ručati ovde. Pristajemo na šašljik, a na pitanje uz šta se servira opet kao odgovor dobijamo polublentavi osmeh konobara bez ikakvog konkretnog odgovora. Nekako smo na kraju kleštima uspele da izvučemo informaciju da se šašljik služi uz zelenu salatu, te smo uz jela naručile i šopsku salatu kao i litar kisele vode.

Čekajući hranu, sunce se već nalazilo u takvom položaju da nam je postalo jako vruće te smo se premestile za drugi sto, koji je konobar očistio (ako se to može tako definisati) tek nakon pola sata. Pod čišćenjem stola podrazumeva se odnošenje prljavih tanjira od prethodnih gostiju, a o brisanju stola vlažnom krpom nemojte da vam je palo na pamet da razmišljate da ćete doživeti od strane ovog konobara. Pritom naglasila bih još jednom da su samo dva stola bila zauzeta (od toga jedan za kojim smo mi bile).

Nakon još pola sata konobar nam je doneo Šopsku salatu (KM 5) i tanjir sa dve teglice. Šopska salata je bila sa fetom iseckanom na kockice tako da je više ličila na neku varijaciju grčke salate. Što se tiče teglica u jednoj je bio jogurt pomešan sa paprikom, a u drugoj nešto što je ličilo na skoreni džem koji je u toj teglici verovatno ostao još od vremena kada je Jovan Dučić sedeo na ovom proplanku. Hleb smo dobile nakon još dvadesetak minuta čekanja koji je konobar sekao nožem svojim neopranim rukama te sam rešila da hlebu iz tog razloga ni ne prilazim. Malo nakon hleba dobile smo i litar kisele vode. Sećate se da smo je naručile još pre četrdesetak minuta jel tako? Naravno sledeći šok je bio kada nam je konobar samo doneo flašu vode bez čaša. Na moje pitanje šta misli o tome da nam donese i čaše pošto mislim da bi bilo vrlo nekulturno usred restorana piti vodu iz flaše, maaalo se ubrzao te smo čaše dobile - nećete verovati - nakon samo deset minuta čekanja! I to dve čaše!! Svaka čast konobaru!!

Šopska salata i nešto nalik kuveru
Sati su već prolazili, a od hrane ništa. S obzirom da bi Šašljik trebalo da bude marinirano meso već sam počela da sumnjam da je kuvarica tek sa našim dolaskom stavila meso u marinadu, te sam htela da priupitam konobara da nije možda bolje da mi dođemo sutra, da se kuvarica ne zamori od spremanja dva jela toliko i da sirota malo odmori. Međutim, gle čuda!! Konobar donosi dva tanjira!! Kada je spustio na sto Pileći šašljik (KM 12) i Svinjski šašljik (KM 12) prva misao mi je bila šta smo mi toliko čekale. Meso servirano na, u i oko neke hladne tanke tortilje sa tri lista zelene salate koja je bila prelivena balzamiko sirćetom naterala mi je skoro suze na oči. I to ne od sreće već od očaja!! Kada sam uzela da probam meso ono je bilo žilavo, te ovaj komad mesa marinadu videlo nije. A kada sam malo bolje zagledala komadiće mesa shvatila sam da na njemu ima dovoljno uglja koji bi valjalo spakovati i iskoristiti za neki prvomajski roštilj. Šteta da se baci, zar ne?

Svinjski šašljik

Pileći šašljik

Ugljenisani svinjski šašljik

Da zlo bude veće na svu onu muku dolazi nam konobar sa pitanjem - Da li je hrana ukusna!?! Bez pardona smo mu rekle da ništa gore skorije nismo jele i da nam donese račun. Kada je doneo tri računa nije znao ni da ih sabere te smo mu samo ostavile pare na stolu sa sve nezasluženim bakšišem. Naravno ni izvinite na čekanju, ni izvnite što smo vam servirali ugljenisani šašljik i namaz koji nam je ostao u frižideru još iz 19.veka. Nikakvu reakciju sem blentavog pogleda nismo dobile od konobara. Samo račun od oko RSD 2500 koji neću prežaliti.

Tako da što se tiče ovog restorana, prava je šteta da neko mesto koje ima toliko potencijala i što se tiče izgleda i što se tiče samog položaja, ima ovako loš izbor jela i još lošiju uslugu. Osim pogleda koji je savršen nema apsolutno ništa više za ponuditi.

I što bi Jovan Dučić rekao - Kad se uzme koliko na svetu ima glupaka, ludaka, podlaca i bezličnih ljudi, čovek izgubi svaku ljubav za život u tako otrovanom vazduhu. Upravo tako bih i ja opisala našu posetu ovom restoranu.

Voli vas vaša Nada by Gastro policija!!


NAPOMENA: Postoji mogućnost da je restoran uneo neke izmene u jelovnik do objavljivanja posta na blog.
_________________________________________________________________________________

This week’s nice weather we spent on visiting the hometown of Jovan Dučić - Trebinje. After exploring every corner of the town, thrilled with the fact that such a small town has a lot to offer, we decided to take a break after a long walk and refill our energy in one of the most famous restaurants in this town. That is - Dučićev pogled (Dučić's view).

Dučićev pogled (Dučić's view)
The easiest way to get to this restaurant is definitely by car, because it’s located on the hill of Crkvina, from which you can see the whole of Trebinje. When I got out of the cab and walked into the garden of this restaurant, I was more than fascinated. The view is magnificent, and to my greater pleasure, the restaurant wasn’t crowded so I could peacefully enjoy the bird's chirping while looking at the beautiful landscapes of the town.

However, at the first encounter with the waiter, I realized our cooperation would be extremely difficult. After waiting for Coca-Cola for some fifteen minutes and reminding the waiter to bring us the menu, the first disappointment occurred. The menu is poorly written, with about six dishes, and I already dislike three out of six. When I finally decided what to order, the waiter foolishly (I think this is the best word to describe his way of communicating with guests) said that they can only offer us a pork and chicken shashlik. And that they have only one portion of each !! So, to have lunch in this restaurant, you have to eat what's left in the fridge and not what you want. Well, ok! After all, the view is unbelievable and it would be a pity not to have lunch here. We agree to shashlik, and when we asked what do they serve the shashlik with, we get no specific answer, only the waiter’s silly smile. Somehow we finally managed to get the information that the shashlik was served with lettuce, so we ordered Shopska salad and a bottle of sparkling water along with the dishes.

While we were waiting for the food, the sun was already in such a position that it became very hot so we moved to another table, which the waiter cleaned (if you could call it cleaning) after almost half an hour. By cleaning the table, I mean only taking away the dirty plates from the previous guests, you better not expect from this waiter to wipe the table with a damp cloth. I would like to emphasize once again that only two tables were occupied (including ours).

After another half an hour, the waiter brought Shopska salad (KM 5) and a plate with two little jars. Shopska salad came with feta cheese cut into cubes, so it looked more like a version of a Greek salad. As for the jars, one had yogurt with paprika in it, and the other one had something that resembled overcooked jam that was probably made in the time of Jovan Dučić. We got the bread after another twenty minutes of waiting, which the waiter cut with his knife and with his unwashed hands, so for that reason I decided to stay away from it. Shortly after, we got our bottle of sparkling water. You remember we ordered it for about forty minutes ago, right? The next shocking thing was when the waiter brought just the bottle of water, without the glasses. When I said to him that it would be nice to bring us two glasses since it would be rude to drink water from the bottle in the restaurant, he kicked it up a notch and we got the glasses – believe it or not - after only ten minutes of waiting! Two glasses! Well done, waiter!!

Shopska salad and „cover charge“ 
The hours were passing by, the food didn’t come. Since Shashlik was supposed to be marinated meat, I’ve already begun thinking that the chef marinated the meat upon our arrival, so I wanted to ask the waiter whether it would be better for us to come tomorrow, so the chef doesn’t get tired of cooking two dishes, and to let the poor thing rest a little. But wait, a miracle !! The waiter is bringing two plates!! When I looked at the Chicken shashlik (KM 12) and Pork shashlik (KM 12), I had to ask myself what we were waiting for so long. Meat served on, in and around some cold thin tortillas with three leafs of lettuce that had been seasoned with balsamic vinegar, I got all teary-eyed. Not from being happy, but out of desperation !! The meat was tough, that piece of it surely wasn’t marinated. And when I took a better look at all the pieces, I realized that there was enough charcoal on it, I better pack it and use it for Labor Day grilling. It would be a pity to waist it, right?

Pork shashlik

Chicken shashlik

Burnt pork shashlik
To make the matter worse, the waiter asked us - Is the food tasty!?! Without hesitation we told him that we haven’t yet tried anything this bad and we asked him to bring us the bill. He brought three bills, but he had trouble to calculate the total sum, so we just left him the money on the table, including the undeserved tip. Of course, we didn't get „sorry for waiting“, „sorry for serving you that burnt shashlik and the jam we had kept in the fridge from the 19th century“. No reaction whatsoever except his silly look. Only a bill of about RSD 2500 that I can’t get over.

So, as far as this restaurant is concerned, it’s such a shame that a place with so much potential, both for its exterior and its location, has such a bad choice of dishes and even worse service. Apart from the view that is perfect, there offer absolutely nothing else.

As Jovan Dučić says - When one takes into account how many fools, lunatics, scoundrels and impersonal people there are in the world, one stops loving life in such a poisonous air. That's exactly how I would describe our visit to this restaurant.

Love,  Nada Gastro police!!

https://crkvina.info/restoran-crkvina/

NOTE: There is a possibility that the restaurant has made some changes to the menu prior to this post.

Нема коментара:

Постави коментар